Η Εταιρεία

Η ΙΔΡΙΣ Ε.Π.Ε. έχει δημιουργηθεί από στελέχη με πολύχρονη εμπειρία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με σκοπό να παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για την λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων και την υλοποίηση τους.

Η Φιλοσοφία μας
Η επιχειρηματική μας φιλοσοφία συνοψίζεται σε δύο βασικές έννοιες:
Ευελιξία
Η σχέση μας με τις επιχειρήσεις είναι άμεση, χωρίς χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες υψηλού κόστους.
Εξειδίκευση
Η επιστημονική κατάρτιση, η τεχνογνωσία και η πολύχρονη εμπειρία στελεχών και συνεργατών οδηγεί σε ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις.

ίδρις στα αρχαία ελληνικά σημαίνει: ειδήμων, πεπειραμένος.

Comments are closed.