Μελέτες – Χρηματοοικονομικές Συμβουλές

Εκπόνηση Χρηματοοικονομικών Μελετών

  • Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων ( Business Plans )
  • Μελέτες Σκοπιμότητας ( Feasibility Studies )
  • Μελέτες Αποτιμήσεως Εταιρειών
  • Αποτίμηση εμπλεκομένων μερών σε διαδικασίες εξαγορών ή συγχωνεύσεων
  • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων και προετοιμασία φακέλων για την χρηματοδότησή τους από το Τραπεζικό σύστημα

Παροχή Χρηματοοικονομικών Συμβουλών

Comments are closed.