Τα Στελέχη

Το ευρύ δίκτυο των εξειδικευμένων συνεργατών της ίδρις ( Οικονομολόγοι, Λογιστές, Μηχανικοί, Νομικοί κλπ), συντονίζεται από τα στελέχη:

Κολιόπουλος Γεώργιος
Οικονομολόγος, ΜΒΑ.
Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Hull University (England).
Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων όπου έχει εργαστεί ως Γενικός Διευθυντής, Οικονομικός Διευθυντής και ως Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ τάξης. Τα τελευταία έτη είναι Οικονομικός Σύμβουλος σημαντικών τουριστικών, βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων. Έχει εκπονήσει πληθώρα χρηματοοικονομικών μελετών, ειδικών μελετών για την αξιοποίηση ακινήτων και μελετών για ένταξη επιχειρήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο και επιδοτούμενα προγράμματα.
Ο Κολιόπουλος Γεώργιος είναι ο Διευθυντής της ΙΔΡΙΣ Ε.Π.Ε.

Μαλαπάσχας Παναγιώτης
Οικονομολόγος, πρώην Τραπεζικό Στέλεχος.
Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά.
Υπήρξε για πολλά χρόνια Επιθεωρητής στην Τράπεζα της Ελλάδος και εκπρόσωπός της στην Internal Auditors Committee στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συμμετείχε στην ειδική ελεγκτική επιτροπή για τον έλεγχο των λογιστικών εργασιών των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρώπης.
Είναι εξειδικευμένος ερευνητής σε θέματα απάτης.
Είναι μέλος του Association of Certified Fraud Examiners (USA), του Institute of Internal Auditors (USA) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ).

Βολουδάκης Γεώργιος
Οικονομολόγος – Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ τάξης.
Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Κοστολόγησης, Διοίκησης Έργου και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Διαθέτει εξαιρετικά σημαντική εμπειρία στο λογιστικό, φοροτεχνικό και χρηματοοικονομικό τομέα ιδιωτικών επιχειρήσεων. Έχει οργανώσει πληθώρα επιχειρήσεων και έχει εκπονήσει κοστολογικά σχέδια επιχειρήσεων κυρίως παροχής υπηρεσιών και μικτών εμποροβιομηχανικών. Διετέλεσε επί 12 έτη Προϊστάμενος Λογιστηρίου και Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες τροφίμων και επί 10 έτη Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας οργάνωσης και πληροφορικής.

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Κωβαίος Γεώργιος
Πρώην Διευθυντής Νομαρχίας Αθηνών – Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών.
Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών & Οικονομικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ).Εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία σε θέματα Ανωνύμων Εταιρειών, διατελέσας επί 10 έτη προϊστάμενος τμημάτων εποπτείας Ανωνύμων Εταιρειών και επί 6 έτη διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, ελεγκτής Ανωνύμων Εταιρειών και μέλος Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20.

 

Comments are closed.