Αναπτυξιακά Προγράμματα

Η ΙΔΡΙΣ Ε.Π.Ε. υποστηρίζει τις επενδυτικές προτάσεις επιχειρήσεων προκειμένου να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο και σε Κοινοτικά Προγράμματα. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

  • Αξιολόγηση και καθορισμός του Βέλτιστου Προγράμματος Ένταξης.
  • Σύνταξη της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και του Φακέλου για τη υποβολή της επενδυτικής πρότασης στον αρμόδιο φορέα.
  • Παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης.
  • Υποστήριξη κατά την διαδικασία των πιστοποιήσεων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου έως και την εκταμίευση των επιχορηγήσεων

Comments are closed.