Επικοινωνία

ΙΔΡΙΣ Ε.Π.Ε.

Σύμβουλοι Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Βουλής 17, Σύνταγμα, 105 63 Αθήνα

Τηλ: 210 3311007, Fax: 210 3311008

E-mail: cc@idris.gr

www.idris.gr

Comments are closed.